KCS Machelen is een Nederlandstalige club in een nederlandstalige gemeente

De voertaal in onze club KCS Machelen is het Nederlands. Alle officiële communicatie moet dan ook in het Nederlands gebeuren. Dit impliceert dat zowel het bestuur, de trainers als de afgevaardigden en de spelers zich in het Nederlands moeten uitdrukken tijdens trainingen en wedstrijden.

Alle administratieve afhandelingen inzake inschrijvingen, opvolging van sportongevallen en andere administratieve verrichtingen zullen vanaf heden in het Nederlands gebeuren.

Wie het Nederlands niet machtig is kan zich laten vergezellen door een persoon die kan tolken.

 

Het bestuur.

 

Author: Mario Vandeput