Inschrijvingen jeugd voetbalseizoen 2020-2021

We maken een onderscheid tussen spelers die reeds bij KCS Machelen zijn aangesloten en nieuwe spelers die nog niet bij de club zijn aangesloten:

  • Jeugdspelers die reeds aangesloten zijn bij KCS Machelen kunnen hun lidmaatschap voor volgend seizoen eenvoudig verlengen door het lidgeld (315 Euro) voor het nieuwe voetbalseizoen te betalen voor 01 augustus 2020. Elke jeugdspeler zal van onze partner CLUBCOLLECT op 1 juni een mail of sms ontvangen met een factuur om tot betaling van het lidgeld over te gaan. Wie het lidgeld op 01 augustus niet heeft betaald kan geen aanspraak maken op zijn plaats en kan deze eventueel verliezen aan een nieuw lid.
  • Nieuwe spelers kunnen zich vanaf 01 augustus aanmelden via mail (mario.vandeput@proximus.be). Na aanmelding zal bekeken worden of er vrije plaatsen zijn in de leeftijdscategorie waartoe de speler hoort en indien zo volgt een testperiode van 2 weken waarna door de sportieve jeugdcel zal beslist worden of de speler zal worden aangesloten.
  • Spelertjes van 5 jaar oud (U6) zijn een uitzondering op bovenstaande regel kunnen zich vanaf heden inschrijven na aanmelden via mail bij mario.vandeput@proximus.be.

Met sportieve groeten,

het KCSM-bestuur.

Author: Mario Vandeput