Inschrijvingsbrief Voetbalseizoen 2020-2021

Beste speler, beste ouder,

Het voetbalseizoen 2019-2020 is door de corona crisis met een sisser afgelopen. De club werd verplicht alle voetbalactiviteiten stop te zetten waardoor alle spelers, alle supporters maar ook de club voor een voldongen feit werden geplaatst…

Achter de schermen werd evenwel steeds verder gewerkt om het nieuwe voetbalseizoen 2020-2021 voor te bereiden. Zo zal er naast een nieuwe sportieve visie ook een gedragscode voor spelers en ouders worden ingevoerd. Alles met de bedoeling een betere omkadering te bieden voor spelers, ouders en medewerkers van de club!

De nieuwe sportieve visie werd geschreven op basis van onze ervaringen van de voorbije seizoenen. We hebben geleerd dat elk kind recht heeft om te voetballen ongeacht zijn/haar leeftijd, zijn/haar kwaliteiten. Om die reden gaan we volgend seizoen vanaf U7 tem U13 een A- en een B-ploeg invoeren teneinde elk kind op zijn/haar niveau te laten spelen. De verdeling van de spelers zal gebeuren door de respectievelijke jeugdtrainers in overleg met het jeugdbestuur. In de loop van het voetbalseizoen kan een speler op basis van inzet, kwaliteiten, mentaliteit, … van de B- naar de A-ploeg verhuizen of zelfs omgekeerd van de A- naar de B-ploeg indien niet wordt voldaan aan de verwachtingen van de jeugdtrainers. De achterliggende bedoeling is om alle spelers en trainers continu te motiveren om het beste uit zichzelf te halen en zodoende maximaal plezier te beleven aan het voetbalspel.

Om zo veel mogelijk data van spelers te verzamelen zal de club volgend seizoen werken met Pro Soccer Data, een voetbaldatabank die het de club toelaat de data en de evolutie van elke speler te noteren en op te volgen. Op basis van de verzamelde data zal elke speler 2 x per seizoen geëvalueerd worden zodat zowel spelers als ouders op basis van objectieve criteria een inzicht krijgen in de evolutie van zichzelf of van hun kind.

Daarnaast werd er ook een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect voor het automatisch  innen van de lidgelden. Het lidgeld voor het volgende voetbalseizoen is bepaald op 315 Euro met een korting van 20 en 30 Euro voor respectievelijk het 2de en het 3de kind. In ruil voor het lidgeld krijgt elk lid recht op deelname aan trainingen, een verzekering van de KBVB , een kledijkit van het merk JAKO en een steunkaart ten bedrage van 10 Euro voor een eetfestijn.

Nieuw is dus de samenwerking met ClubCollect. Wat betekent dit voor u? U zal rond 1 juni een mail of sms krijgen van ClubCollect bevattende een factuur om tot betaling van het lidgeld over te gaan. ClubCollect zal ook instaan voor de opvolging van de betalingen en zal bij niet-betaling één of meerdere betalingsherinneringen overmaken. Als club hebben we evenwel 1 augustus 2020 als ultieme betalingsdatum bepaald zodat we op die datum een zicht hebben op het aantal spelers per leeftijdscategorie. Wie op 1 augustus 2020 zijn lidgeld niet heeft betaald wordt beschouwd als “niet-bevestigd lid” en kan geen aanspraak maken op een verlengd verblijf binnen de club. 

Vanaf 1 augustus worden ook de inschrijvingen voor nieuwe leden opengesteld en eens een leeftijdscategorie volzet is worden de inschrijvingen afgesloten en kan uw kind zijn/haar plaats dus verliezen.

Het is dus van groot belang de betalingsdatum van het lidgeld te respecteren om de plaats van uw kind in de club te herbevestigen voor het volgende voetbalseizoen.

In bijlage kan u een overzicht terugvinden met informatie over de leeftijdscategorieën en de toegewezen trainers, de trainingsdagen en -uren en de startdatum van het nieuwe voetbalseizoen.

We wensen iedereen een goede gezondheid, een deugddoende vakantie en we hopen jullie met een grote voetbalhonger terug te zien in augustus!

Met sportieve groeten,

het jeugdbestuur KCS Machelen.

Author: Mario Vandeput