Trainingen jeugd starten vanaf maandag 03 augustus!

Beste ouder(s), beste jeugdspeler,

Zoals gepland worden volgende week – vanaf maandag 03/08/20 – de jeugdtrainingen hervat. U kan onder klikken op “definitief schema jeugd 2020-2021” om na te gaan welke de trainingsdagen en -uren zijn voor uw kind.

In het kader van de coronacrisis zal de club wel een aantal richtlijnen uitvaardigen waaraan iedere bezoeker van de voetbalsite zich dient te houden. U kan deze richtlijnen in bijlage terugvinden. Een flinke dosis gezond verstand en het volgen van de richtlijnen kan ertoe bijdragen dat we het voetbalseizoen kunnen starten en verder zetten.

Met sportieve groeten,

Het (jeugd)bestuur.

Definitief schema jeugd 2020-2021

Corona richtlijnen KCS Machelen

Definitief schema jeugd 2020-2021

Author: Mario Vandeput