Aanmeldingsformulier 2020-2021

Het aanmeldingsformulier is GEEN inschrijvingsformulier maw dit formulier geeft geen recht of zekerheid tot inschrijving. Na registratie van het aanmeldingsformulier wordt geval per geval bekeken of er een mogelijkheid is tot inschrijving (afhankelijk van aantal vrije plaatsen per leeftijdscategorie). U krijgt altijd feedback per mail over de (on)mogelijkheid tot inschrijven in de club. De inschrijving zelf is pas definitief na de betaling van het lidgeld via ClubCollect. Als (jeugd)trainer, vrijwilliger of bestuurslid hoeft u geen lidgeld te betalen. U zal na aanmelding worden uitgenodigd voor een vrijblijvend gesprek met het bestuur.