KCS Machelen – een nederlandstalige club in de Brusselse rand

De voertaal in onze club KCS Machelen is het Nederlands. Alle officiële communicatie (mails, brieven, vergaderingen,…) gebeurt dan ook in het Nederlands. Dit impliceert dat zowel het bestuur, de trainers als de afgevaardigden en de spelers zich in het Nederlands moeten uitdrukken tijdens trainingen en wedstrijden.

Alle administratieve afhandelingen inzake inschrijvingen, opvolging van sportongevallen en andere verrichtingen gebeuren in het Nederlands.

Wie het Nederlands niet machtig is kan zich laten vergezellen door een persoon die kan tolken.

Het bestuur.