Missie en visie jeugdwerking

Waarom kies je voor K.C.S. Machelen?

Voetbalclub K.C.S. Machelen is een bindmiddel in de Nederlandstalige gemeente Machelen en de omgeving voor iedereen die geïnteresseerd is in voetbalsport. K.C.S. Machelen is een ontmoetingsplaats waar elke betrokkene zich kan ontplooien en kan groeien. Iedereen, ongeacht de origine, geslacht, religie of andere eigenschappen en voorkeuren, is welkom om actief of passief een rol te spelen in de club.

Waarom onze jeugdwerking?

De jeugdafdeling van K.C.S. Machelen biedt aan alle jongeren uit de gemeente Machelen en omgeving, een volwaardige, kwalitatieve en Nederlandstalige voetbalopleiding aan. Wij houden rekening met de capaciteiten van elke jeugdspelen en de sportieve verwachtingen rekening houdend met enerzijds de capaciteiten van iedere jeugdspeler en anderzijds de persoonlijke instelling van de jeugdspeler (recreatief vs. prestatiegericht). We vinden respect, discipline en sportiviteit heel belangrijk, net als het sociale en familiale karakter van de club.

Wat willen we met onze jeugdwerking bereiken?

 1. Wij willen jeugdspelers een alternatief bieden als ze in een andere sportclub geen plezier beleven.
 2. Wij geven technische en tactische vorming, maar altijd op een leuke en speelse manier.
 3. Wij willen een kwalitatieve stijging van de (actieve) leden van K.C.S. Machelen.
 4. Wij willen jeugdspelers mee vormen tot (jong-) volwassenen die de kernwaarden van de club ook buiten de club steunen en gebruiken.
 5. Wij willen zorgen voor een optimale doorstroming naar de top. Wij houden rekening met de capaciteiten van de speler.
  1. Een doorstroom naar de eerste ploeg of de beloftenploeg.
  2. Wij geven elke speler op zijn niveau (regionaal, provinciaal, …) de kans om door te stromen naar de top. Dat kan bij een andere club zijn: definitief of voor een bepaalde periode.
  3. Wij helpen spelers om naar een andere club te gaan als ze daar meer speelkansen krijgen.