Ongevallenformulier

Druk dit document af en laat dit invullen door de doktor die de blessure behandelt. Breng het vervolgens zo snel mogelijk binnen op onze club. Let erop: dit ingevulde document dient binnen de 14 kalenderdagen na het voorval in het bezit te zijn van de K.B.V.B.

ongevallenformulier-v2018